Publicaties

MolenRecente publicaties

 

Publicaties & Opdrachten (tot 2014)

 • Evaluatie aanpak woonoverlast R’dam
 • Opvoeden samen met de buurt in West-Friesland
 • Kenniskring sociale wijkteams Kleine kernen N-H
 • Zorgstructuur Wierden
 • Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord-Holland 2014
 • Communicatie Kanteling
 • Factsheet transitie jeugdzorg regio Alkmaar
 • Delen van kennis transitie jeugdzorg Provincie Noord-Holland
 • Afstemming decentralisatie AWBZ en jeugdzorg in N-H Noord
 • Waardering wijkservicepunten stadsdeel Oost
 • Armoede in Zuid
 • Pilotbijeenkomst transitie AWBZ N-H 30 januari 2013
 • Toegang tot begeleiding AWBZ in de Wmo regio Alkmaar
 • Eenzaamheid in Amsterdam Zuid besproken
 • GGZ kennismiddag Edam-Volendam
 • Effectmeting Vernieuwd welzijn in A’dam Zuid
 • Procesmanagement Decentralisatie AWBZ-Wmo
 • Wmo participatie Meppel
 • Eenzaamheid en sociaal isolement
 • Sociale samenhang: zeven gemeenten
 • De pedagogische civil society in de praktijk
 • Kenniscentrum Wmo en Wonen
 • Actualiseren nota lokaal gezondheidsbeleid

Onderzoeksrapporten (tot 2004)